ขนาดใหญ่ 300 มล.กลิ่นกระจายแสงกับเย็นหมอก 7 สีและความชื้นขนาดใหญ่

300 มล.กลิ่นหอมกระจายกับหมอกเย็นและ 7 สี