หน้าหลัก > ข่าว > เนื้อหา
กระจายไอน้ำอย่างรวดเร็ว
Apr 18, 2016
เชื่อมต่อกับแหล่งไอน้ำ ไอน้ำเข้าในท่อกระจายไอน้ำด้านบนไอน้ำไหลผ่านท่อกระจายไอน้ำการออกแบบพิเศษ spewing จากหัวฉีดพิเศษโดยไม่ต้องหยดน้ำอบไอน้ำ เครื่องเพิ่มความชื้น ท่อกระจาย และเกิดไอน้ำในไอน้ำหลอดน้ำร่วมในส่วนล่างของท่อน้ำ ท่อระบายน้ำออก ประยุกต์ใช้ไอน้ำกระจายอย่างรวดเร็ว เหมาะสำหรับกำลังการผลิตเพิ่มความชื้น และดูดซับระยะสั้น ๆ หรืออุปทานอากาศอุณหภูมิต่ำ สามารถใช้กันอย่างแพร่หลายในสิ่งทอ ยาสูบ สี อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ยา และอุตสาหกรรมอื่น ๆ การเพิ่มความชื้นในอากาศการจัดการหน่วยงาน